Liberec


Systém na podporu zápisů jsme v Liberci začali využívat v roce 2017, kdy byla spuštěna elektronická podpora zápisů do mateřských škol. Systém nám pomohl vyřešit problém s novou zákonnou povinností vytvořit školské spádové obvody (vedle základních škol) pro mateřské školy. Díky elektronické podpoře zápisů máme pro nečleněné město zřízen jeden společný obvod, ve kterém si svoji mateřskou školu svobodně volí zákonný zástupce, který může podat i více žádostí o přijetí.

Abychom předešli případným problémů v rámci správního řízení, byl obsah stránek a vzory souvisejících dokumentů průběžně konzultován s pracovníky odboru školství Krajského úřadu Libereckého kraje, který odvolacím orgánem.

Na základě velmi dobrých zkušeností se zápisy do mateřských škol jsme elektronický systém využili v roce 2018 i pro zápisy do spádových škol základních, námi zřizovaných.

Portál pro podporu zápisů nám jako zřizovateli pomohl:

Elektronický systém nám poskytuje aktuální informace o počtech dětí na jednotlivé školy přihlášených, přijatých, a o množství odkladů. Minimalizuje se tak možné duplicitní přijetí.

Spolupráci se společností RedWeb s.r.o. považujeme za velmi přínosnou, bezproblémovou a doporučení hodnou.

Mgr. Lenka Řebíčková, vedoucí oddělení školství
odboru školství a sociálních věcí, Magistrát města Liberec